Baoding Xinjie Biotehnologiýa Co., Ltd.

Baoding Xinjie Biological Co., Ltd. öz artykmaçlyklaryny doly ulanýar we nahar gurçuk önümlerini dünýäniň ähli künjeklerine tanatmak üçin içerki kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk edýär.

HAKYKAT GEREKLERI ONIZDE GÖRNÜŞLI ÇÖZGÜLLER

“Xinjie Biological Co., Ltd.” nahar gurçugy pudagynda ýerli nyşanly kompaniýa hökmünde ýerli ýolbaşçylaryň höwesini gazandy we şol bir wagtyň özünde öz jogapkärçiligini hiç wagt ýatdan çykarmaýar we täze tohumçylygy ösdürmek üçin beýleki içerki kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk edýär. gaýtadan işleýän enjamlar we önümçilik amallary.

karta

BIZ hakda

Baoding Xinjie Biological Co., Ltd. biotehnologiýany, guradylan mör-möjekleriň, öý haýwanlarynyň iýmitini, iýmit önümlerini gaýtadan işlemegi we satmagy, degişli önümleri import we eksport etmegi ösdürýän ýokary tehnologiýaly diwersifikasiýa kärhanasydyr.
Kompaniýa, Hebeý welaýatynyň Baoding şäheriniň Tangxian etrabynda ýerleşýär.Tang County Yimin Tenebrio molitor tohumçylyk kärhanasy 2013-nji ýylda döredilip, meýdany 17000 inedördül metrden gowrak bolup, şolardan 6000 inedördül metrden gowrak meýdany ösdürýär.Esasan tenebrio molitoryň täze görnüşlerini köpeltmek we satmak arkaly her ýylda 1000 tonnadan gowrak täze önüm öndürilýär we bu töwerekdäki tenebrio molitor tohumçylyk pudagynyň ösmegine kömek eder.